shegichki.com post

Чума по циганите няма ли да има ?
за един прЕател питам….