Исус, Папата и Чък Норис са в една лодка …

Исус, Папата и Чък Норис са в една лодка.
Изведнъж Исус излиза от лодката и ходейки по водата излиза на брега.
Чък небрежно го последвал.
Папата и той опитал, но потънал още на първата крачка и се удавил.
На брега Исус казва на Чък:
– Не мислиш ли, че трябваше да му кажем за камъните?
– К’ ви камъни?!