Работата на програмистът и шамана …

Работата на програмистът и шамана има много общи неща – и двамата си мърморят непонятни думи, извършват странни движения и трудно обясняват как работят нещата.

Бяга Мойсей с евреите от Египет

Бяга Мойсей с евреите от Египет, стигат до Мъртво море.
Спрели и се чудят какво да правят и как да продължат.
Излиза ескпертът по логистика:
– Да построим кораби и да преплуваме.
Естествено, предложението е отхвърлено като неадекватно.
Излиза експертът по човешки ресурси:
– Да изберем най-добрите, които да преплуват морето и да дадат начало на нов род
И това предложение е отхвърлено.
Египетската войска в далечината вдига облак пясък – преследвачите приближават.
Излиза тогава PR експерта и казва на Мойсей:
– Виж сега, имам гениално предложение – удряш с жезъла, морето се отваря, ние минаваме, водата се затваря зад нас и египтяните го духат.
– И как мислиш ще го направя тоя номер – пита Мойсей?
– А, как ще го направиш си е твой проблем. Но ако успееш – гарантирам ти 10 страници в Стария завет!

Плава Ной в ковчега седмица, втора….

Потоп. Плава Ной в ковчега седмица, втора….
Свършва потопа. Гълъба носи клонката.
Суша. Радост.
Намира Ной сушата и пуска всички животни на брега и сам слиза със семейството си.
И и изведнъж отнякъде притичва един македонец, крещейки:
– Жена, деца, бързо, цирка дойде!

Новият свещеник …

Новият свещеник се чувства неловко по време на изповедите, затова моли по-възрастния си колега да му прави компания.
След няколко изповеди старият свещеник отправя следните съвети:
– Скръсти ръце на гърдите си, подпри брадичката си с длан.
Новият свещеник изпълнява това.
– Опитай се да използваш фрази, като „Разбирам“, „Да, продължавайте“, „Как се почувствахте?“
Новият свещеник изпълнява и тези съвети.
Накрая старият свещеник казва:
– Не мислиш ли, че така е по-добре, отколкото да пляскаш по коляно и да се заливаш от смях и да каваш : „Без майтап!? И какво стана после?“