shegichki.com post

Нова схема за запознанства от БгМама:
Сваляте csv-то на НАП. Сортирате 2-ра колона – нетна заплата и търсите в съседната колона набора, който ви интересува.
После намирате по имена човека във ФБ и за любовта няма пречки.