shegichki.com post

Английски хомосексуалисти отказват да пият българска ракия, защото от нея им се приисквали жени…