shegichki.com post

“ Знам, че иска да те жени майка ти за дипломат, ти не си съгласна, Стефче, с мен се любиш на инат…“