shegichki.com post

Както обичат да казват далтонистите:
„Живота е като дъга – половина е черен, половината е бял“