shegichki.com post

Октоподът кандидатства за работа в цирка…
Можел да свири на всякакви инструменти с неговите много пипала…
Директорът го изпитва – свири на пиано, на саксофон, на акордеон, на флейта.
Накрая го пита:
– А на шотландска гайда можеш ли?
– Не знам какво е това… Дайте да видя – може и да мога…
Носят една шотландска гайда с 10 ручила…
Октоподът започнал да я гледа с нежност и да я гали с едното си пипало…
Накрая попитал с надежда директора:
– А може ли преди това малко да я поеба?

shegichki.com post

Октоподът кандидатства за работа в цирка…
Можел да свири на всякакви инструменти с неговите много пипала…
Директорът го изпитва – свири на пиано, на саксофон, на акордеон, на флейта.
Накрая го пита:
– А на шотландска гайда можеш ли?
– Не знам какво е това… Дайте да видя – може и да мога…
Носят една шотландска гайда с 10 ручила…
Октоподът започнал да я гледа с нежност и да я гали с едното си пипало…
Накрая попитал с надежда директора:
– А може ли преди това малко да я поеба?