shegichki.com post

– Какво се е случило? – попита Спящата красавица.
– Една вещица Ви прокле преди 100 години и оттогава спите.
– Кой ме събуди? Вие принц ли сте?
– Не. Аз съм Иван Петров от А1 и искам да Ви запозная с нашите нови абонаментни планове..