shegichki.com post

Системен администратор отива в казармата граничар.
Стои на пост и чува стъпки.
– Кажи паролата?
Тишина.
– Кажи паролата?
Тишина.
– Кажи паролата?
Тишина. Автоматен откос.
– User Anonymous Access Denied….