shegichki.com post

Служба поддръжка.
Въпрос:
– Изтеглих файл от Интернет, но повече не ми трябва. Как да го върна обратно?
Отговор:
– Ето заради такива нещастници като вас, скоро Интернет ще остане съвсем без файлове…