shegichki.com post

Аз съм българче! Не мога,
без ракия да живея.
Искам да съм като Ботев,
но да пиша не умея.
Аз съм българче свободно,
над закона аз живея.
Всичко българско и родно
ще продам, ако успея.
Аз съм българче и расна,
в дни на преход, в мътно време.
Син съм на земя прекрасна:
„Хайде да я окрадеме!”
Аз съм българче и зная –
таз земя е най-прекрасна,
Имам ли пари и връзки
в обществото ще израстна.
Аз съм българче обичам,
наште планини зелени
Във боклук да се зария –
първа радост е за мене
.
Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
Ям лекарства и ваксини –
ще живея сто години.

Здравко Зафиров

shegichki.com post

Една блондинка хванала Златната рибка и тя я попитала какви желания да й изпълни. Блондинката се зачудила и казала:
– Ами-и-и-и… може ли да си помисля малко?
А Златната рибка заплакала, защото не можела да й изпълни това желание.