НекаФ хорор, некаФ хел status:

В магазина. Клиент към продавачката:
– Дайте ми 200 грама салам. Отрежете 100 грама отляво и 100 грама отдясно.
Продавачката:
– Вие сте полицай!
– Как познахте?!
– По униформата.