Два часа след полунощ.

Два часа след полунощ. В Бърза помощ докарват на носилка двама млади мъже.
Ръката на единия е заклещена до лакътя в задника на другия. Дежурният хирург замислено оглежда двойката първо от едната, после и от другата страна.
Накрая въздъхва:
-Момчета, вас са ви объркали! Въобще не сте за тука!
-А за къде?-изплаква изтерзан двуглас от носилката.
-За Кукления театър, дееба…

Ф цъфнал’та ръш

Га сми почнъли Бърнс-а…

Ф цъфнал’та ръш
автор: Калина

Иди си, ма ич я няма.
Рекла нá виднъш
дан са спъва у бустаня
ми приз кър ут ръш…

Вир-уда, пламти, трипери,
щот запукал дъш…
Бърза, гачи ши намери
ф тес гюрлюци мъш.

Сéга да я срещни някуй
ф цъфналата ръш,
ич биля ни ша да зяпа,
ни ша вика:“Къш!“

Чи ни ша да знай пък секи,
дъл, куга виднъш
нещу там насряд пулету
ф цъфналата ръш?