Иванчо чува как мърка котката

Иванчо чува как мърка котката и тича при баща си, който е автомонтьор:
– Тате, бързо иди да видиш котката ни!
– Какво има? Какво се е случило?
– Заспала е с включен двигател.

Шофьорите у нас могат да бъдат класифицирани

При проведено широкообхватно социологическо проучване сред всички водачи на МПС в София е установено, че шофьорите у нас могат да бъдат класифицирани в само две основни категории:

1. Пе*ераст нещастен.
2. Пу*ка заспала.