Петгодишната Марийка дотичва до майка си ..

Детска площадка в кварталната градинка.
Петгодишната Марийка дотичва до майка си и й казва възбудено:
– Мамо, имам си вече съпруг!

– Браво, Марийке, – подсмихва се майка й – и кой е той?
– Иванчо, дето досега си играхме на пясъка.
– И по какво разбра, че Иванчо ти е съпруг? …
– Ами преди малко ми каза: „Събирай си боклуците и отивай при майка ти!