Ако майка ти ти даде три ябълки и …

– Иванчо, ако майка ти ти даде три ябълки и ти вземеш две от сестричката си, колко общо ще получиш?

– Пет ябълки и два шамара от татко, госпожо.