Бабето остава само. Хабаби, спиш ли добре? Завиват ли те?