Майка вика на хлапето си …

Майка вика на хлапето си, което седи в пясъчника и яде нещо:
– Иванчо, какво ядеш?

– Не знам.
– А откъде го взе?
– То само си допълзя.