НекаФ хорор, некаФ хел status:

– Докторе, имам чувство, че някой постоянно ме следи.
– От кога ви е това чувство?
– От преди седмица… Откакто избягах от затвора.

Follow me on Facebook http://www.facebook.com/NekafHorrorNekafHell