Британски учени са установили …

Британски учени са установили, че шоколадът повдига настроението.
Вероятно тия сиромаси, не са опитвали ракия…