Кольо шиба Радка ????

– Абе много ми хареса тая, дето я пяхте преди малко: „Кольо шиба Радка“.
– Моля!?!?
След кратка консултация между музикантите певецът казва:
– Ааа, да господине, сега ще чуете „Кой уши байряка“.