и някой начОка ли момичето или не ? За един приятел питам