Баща казва на дъщеря си …

Баща казва на дъщеря си:
-Днес дойде твоят приятел, поиска ръката ти. Съгласих се!

-О, тате, толкова ще ми е мъчно да се разделя с мама!
-Знам, дъще, затова… що не я вземеш със себе си?