Вълкът изял бабата

Вълкът изял бабата, преоблякъл се с нейната нощница и легнал в нейното легло. Горкият! Изобщо не подозирал какъв палавник е дядото…