shegichki.com post

Съдят шеф на финансова пирамида.
Питат го:
– Как ви хрумна с вноските на новите акционери да плащате на старите?
– Не беше сложно, идеята ми я подсказа Националният Осигурителен Институт……