Мамо, аз осиновен ли съм?

– Мамо, аз осиновен ли съм?
– Ти пък! Да не мислиш, че точно теб щяхме да изберем?