НекаФ хорор, некаФ хел status:

Визитация на 4-ти километър. Лекарят влиза в стаята и забелязва, че един пациент е седнал на пода с капак от тенджера в ръцете и издава бръмчащи звуци.
– Какво правиш с този капак бе?
– Днес съм на дълъг курс. Карам за Варна.

В това време на съседното легло се клати по колене и пъшка друг пациент.
– Ми ти какво правиш бе?
– А, колегата го командироваха за морето, та наминах да видя как е жена му.