НекаФ хорор, некаФ хел status:

Всичко, което правя сам, се получава много добре.
Даже секса