Трите типа женски динозаври …

Трите типа женски динозаври според мъжките динозаври:
– Бихигозавър….
– Небихигозавър….
– Съмигозавър….