shegichki.com post

– Какво прави хомосeксуален поет късно вечер?
– Поема!