shegichki.com post

Декемврийско:
Влиза шефа и пита:
-Суеверни има ли?
-Да..
-Вдигнете ръце! Браво! Останалите получават 13 заплата!