shegichki.com post

Нийл Армстронг каца на Луната. Радостта и напрежението му са огромни – той ще е първият човек стъпил тук! Отваря люка и… замръзва!!! На един камък си седят двамца. Пред тях, върху торбичка BILLA: хляб, сирене, чесън, ножка и два домата…
– Здрасти, баце! Ний, такова… от България сме – минаваме просто. Бе, неква работа тука дали ше са намери, а?