По-добре на хората в устата

По-добре на хората в устата, отколкото на плочките в банята…