Добър член

Влиза момиче в офиса си и казва на колежките
„Добър член…оффф…дебел ден…оффф…абе нещо не мога да се опомня от снощи“