Червената шапчица кьоркютук пияна

Червената шапчица кьоркютук пияна, се търкаля в полето. До нея пасе една крава.
Гледа кравата колко ѝ е лошо на Червената шапчица, колко ѝ е гадно, станало ѝ жал, приближила се и зашепнала:

– Бедна Червена шапчице, виждам лошо ти е, да ти дам малко прясно мляко да си пийнеш!
Приближила се кравата и сложила вимето си в устата на Червената шапчица, а тя се провикнала:
– Момчета, момчета, един по един, моля ви, един по един…