Никой да не мърда

– Стой! Никой да не мърда!!!
– Обир ли е това?!!
– Не! Селфи!