Да не пие една седмица

Веднъж трактористът Сидоров реши да не пие една седмица и започна смътно да си припомня,
че преди 10-на години дойде в това село само да полови риба…