Програмист в командировка

Програмист в командировка се обажда на жена си по телефона:

– Какво става с вас, как сте? Как са тия… кажи ги, бе… децата?