На нея е кръстен нос Добра Надежда

В малък пристанищен град живяла девойка Надя.

Тя не отказвала на нито един моряк.
На нея е кръстен нос Добра Надежда.