НекаФ хорор, некаФ хел status:

SRV

Статус: „Минус 18 сантиметра“
Не мога да разбера- отслабнала ли е, подстригала ли се е или мъжът и я е напуснал???