НекаФ хорор, некаФ хел status:

Племе току-що покръстени индианци решават да пренебрегнат божията
заповед „Не убивай“ и изравят томахавката на войната срещу съседното племе.
Започват да се боядисват с цветовете на войната – ръце, лице, гърди, крака и т.н.

По някое време един индианец се сеща:
– Чакайте, бе! Нали сме вече християни?
– Е и, какво от това?
– Ами чувал съм, че те си боядисвали и яйцата…