Ако взема заем за 200 000, ще ги плащам 25 години

Ако взема заем за 200 000, ще ги плащам 25 години. Ако открадна 200 000, ще лежа 7 години.
Тази мисъл не ми дава покой…