Затворник пише на жена си

Затворник пише на жена си:
„Благодаря за пилата в кекса, сега имам най-хубавия маникюр в килията!“