Ако видиш през прозореца как крадат колата на съседа ти

Ако видиш през прозореца как крадат колата на съседа ти и бързо тичаш долу за да можеш да паркираш на неговото място, значи си в София!