Началник на полицейско управление

Началник на полицейско управление събира подчинените си и им казва:
– Господа, поради липса на време ще говоря без да мисля!