Защо спа с мъжа ми?

Две приятелки се карат:
-Ка не те е срам! Защо спа с мъжа ми?

-Исках да видa кой е по-добър, моя или твоя.
-Глупачка, можеше да ме питаш…